Om Elfvinggården

Elfvinggården uppfördes på 1850-talet i Domsjö, Örnsköldsvik. Namnet uppkom av en släkt som bodde här under många år, vid namn Elfving. Till gården hör en allé, ett gårdshus, ett lusthus och en timrad liten stuga, ”boa”, som vi själva uppfört. Vi har många drömmar kring vår gård, bland annat om att bygga till en punschveranda, plantera ny allé, sätta upp ett växthus och skaffa höns och bikupor. Vi älskar att drömma!